Đánh Bại Nghiện Cảm: Cuộc Phiêu Lưu Chơi Bài Tiến Lên Online

Ba đôi thông

Ba đôi thông là một quân bài đặc biệt trong bài tiến lên. Quân bài này có thể được sử dụng để cướp cái, chặn 2, chặn heo, chặn tứ quý và chặn ba đôi thông nhỏ hơn.

Cách cướp cái

Ba đôi thông có thể được sử dụng để cướp cái ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có ba đôi thông sẽ được ưu tiên đánh trước, bất kể quân bài cao nhất trên bàn là gì.

Cách chặn 2

Ba đôi thông có thể được sử dụng để chặn 2, ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có ba đôi thông sẽ không bị thối 2.

Cách chặn heo

Ba đôi thông có thể được sử dụng để chặn heo, ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có ba đôi thông sẽ không bị thối heo.

Cách chặn tứ quý

Ba đôi thông có thể được sử dụng để chặn tứ quý, ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có ba đôi thông sẽ không bị thối tứ quý.

Cách chặn ba đôi thông nhỏ hơn

Ba đôi thông có thể được sử dụng để chặn ba đôi thông nhỏ hơn, ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có ba đôi thông sẽ không bị thối ba đôi thông.

Bốn đôi thông

Bốn đôi thông là một quân bài đặc biệt hơn cả ba đôi thông. Quân bài này có thể được sử dụng để cướp cái, chặn 2, chặn heo, chặn tứ quý, chặn ba đôi thông và chặn bốn đôi thông nhỏ hơn.

Cách sử dụng bốn đôi thông

Bốn đôi thông có thể được sử dụng theo tất cả các cách mà ba đôi thông có thể được sử dụng, cộng với một số cách đặc biệt hơn.

Cách sử dụng bốn đôi thông để về nhất

Bốn đôi thông có thể được sử dụng để về nhất ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có bốn đôi thông sẽ được ưu tiên đánh trước, bất kể quân bài cao nhất trên bàn là gì.

Cách sử dụng bốn đôi thông để chặn 3 đôi thông

Bốn đôi thông có thể được sử dụng để chặn 3 đôi thông, ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có bốn đôi thông sẽ không bị thối 3 đôi thông.

Cách sử dụng bốn đôi thông để chặn 5 đôi thông

Bốn đôi thông có thể được sử dụng để chặn 5 đôi thông, ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có bốn đôi thông sẽ không bị thối 5 đôi thông.

Tứ quý

Tứ quý là một quân bài đặc biệt nhất trong bài tiến lên. Quân bài này có thể được sử dụng để cướp cái, chặn 2, chặn heo và chặn tứ quý nhỏ hơn.

Cách sử dụng tứ quý

Tứ quý có thể được sử dụng theo tất cả các cách mà ba đôi thông có thể được sử dụng, ngoại trừ cách sử dụng để chặn bốn đôi thông.

Cách sử dụng tứ quý để về nhất

Tứ quý có thể được sử dụng để về nhất ngay cả khi nó không phải là quân bài cao nhất trên bàn. Khi đó, người chơi có tứ quý sẽ được ưu tiên đánh trước, bất kể quân bài cao nhất trên bàn là gì.

Kết luận

Ba đôi thông, bốn đôi thông và tứ quý là những quân bài đặc biệt trong bài tiến lên win55. Những quân bài này có thể được sử dụng để giành lợi thế và tăng cơ hội giành chiến thắng.